Om Blue Bridge

Musikhistorie på Stenderuphalvøen

Visioner

Blue Bridge er en almennyttig forening etableret i 2016, med det formål at skabe musikliv på Stenderuphalvøen.
Med musikken som bærende kraft ønsker vi:

  1. Gennem afholdelse af den årlige Blue Bridge Musikfestival samt andre musikalske arrangementer at skabe fælles kulturoplevelser, sammenhold og identitet i vores lokalsamfund.

  2. At facilitere udviklingen af nye musikere, specielt med fokus på børn og unge, samt bidrage til at eksisterende musikere dyrker deres musik.

Hermed ønsker Blue Bridge at skabe en musikalsk samhørighed på Stenderuphalvøen, således at lokalsamfundet definerer sig gennem en musikalsk identitet og dermed bidrage til den musikhistorie, der allerede eksisterer på halvøen.

 

Musikfilosofi

Musikken er en af de vigtigste kulturelle faktorer omkring os. En tidløs bevægelse langt udover den glædesskabende, underholdende kraft, som mange forbinder musik med.

Musikken følger os livet igennem fra livsbekræftende børnsange til begravelsernes hymner, og sætter sig spor undervejs lige fra "klappe-kage-leg" og popidolerne på teenageværelset til den første kinddans, koncerterne, brudevalsen, og da man pludselig første gang man nød at høre jazz-musik.


Den grundlæggende rolle som musikken spiller, ønsker vi at dyrke og anerkende, og dermed være med til at sætte aftryk i vores følgeres musikhistorie.

 

Musikhistorie

Alle musikere bliver livet igennem præget og inspireret af menneskene og miljøerne omkring dem. Forårsfesten på skolen hvor man sang i mikrofon første gang, den farverige musiklærer, de store idol-koncerter og de små øjeblikke fx hygge-jam med en god ven. Inspirationen, fordybelsen og energien til at skabe musik kommer et sted fra. Musikerens relationer bliver dermed en del af musikerens historie.
Blue Bridge vil i al beskedenhed være en del af den musikhistorie; Vi ønsker at skabe et spændende musikalsk miljø for børn og unge, så flere begynder at dyrke musik. Vi ønsker at facilitere nye bands bla ved at give dem en scene at optræde på og et publikum der lytter. Og vi ønsker at bidrage til at eksisterende musikudøvere "tager guitaren ned fra væggen", og kommer ud af stuen og op på scenen med deres musik.
Fokus for Blue Bridge retter sig mod børn, unge og voksne, der bor på halvøen, men vi dyrker også musikere, der tidligere har boet på eller haft anden tilknytning til Stenderuphalvøen, og vi ønsker at flertallet af de optrædende bands på Blue Bride Musikfestivalen har relationer til området. Vi tror på at relationen afspejles i musikken/koncerten, der bliver mere personlig og intens, og det bidrager til unikke koncertoplevelser og ny musikhistorie.

På den måde bliver musikhistorien et omdrejningspunkt for hele ideen bag Blue Bridge.

 

Fællesskabet

Blue Bridge ønsker at skabe musikoplevelser FOR ALLE. Børn, voksne og ældre. Derfor har vi et alsidigt musikprogram og billige priser på vores festival.

Vi ønsker at bidrage til et lokalt, stærkt sammenhold og et identitetsskabende fællesskab med musikken som grundpille Fællesskabet ses i mange konstellationer: fællesskab for de mange frivillige, fællesskab/netværk for udøvende musikere og fællesskab for det brede publikum.


Vi tror på at dette fællesskab omkring Blue Bridge kommer til at være en bærende del af hele sammenhængskraften på Stenderuphalvøen, og vi føler vi er godt på vej.

 

Resultater

Blue Bridge Musikfestivalen er et flagskib i vores forening: en-dags festivalen huser op mod 2.000 gæster, og vi sætter en ære i at have en lækker og indbydende festivalplads. Musikprogrammet er varieret og spændende med fokus på at overraske og inspirere publikum. 12 timers musik med alt lige fra lokale amatørbands og upcomings med ny original musik til verdensmusik og professionelle kunstnere. Festivalen beskæftiger 150 - 170 frivillige, og der hersker fortsat en helt særlig pionerånd blandt hjælperne.
Blue Bridge Scenen: et delmål har været at skabe et mindre spillested, hvor både de mange lokale bands kan optræde, og hvor Blue Bridge kan præsenterer mindre og større professionelle musikere. Vi er stolte over i samarbejde med Bjert Gamle Brugs at have udviklet Blue Bridge Scenen, der ligger i vinbaren Vinduet. Scenen har allerede lagt gulv til rigtigt mange koncerter og jam-aftener og benyttes ikke bare til musik, men også foredrag, fællessang, quizaftener osv.


I september 2020 åbnede vi Blue Bridge øvelokalet, som ligger i det gamle Mejeri i hjertet af Bjert. Lokalerne ligger i Værestedet og ejes af Bjert Hallen, som venligst udlåner lokalerne til Blue Bridge. I øvelokalet er der mulighed for, at alle musikere med tilknytning til Stenderuphalvøen kan spille og øve. Der er omkring øvelokalet skabt et spændende musikmiljø og et stort musikalsk netværk. Vi ønsker at inddrage børn og unge i øvelokalets liv, og vil i stigende grad lave tilbud rettet mod den yngre aldersgruppe.


Under corona-nedlukningen blev Blue Bridge planerne udfordret. Heldigvis skabte vores eventgruppe masser af musikliv med bla online-fredagsbarer med live musik og Blue Bridge Sessions med koncerter optaget på forskellige lokationer på halvøen, som blev vist på Blue Bridge`s youtube kanal.


Blue Bridge er to gange blevet nomineret til Kolding Kommunes Kulturpris og én gang til Business Koldings Iværksætterpris.


Vi ønsker en bevægelse mod at Blue Bridge filosofien breder sig til hele Kolding Kommune og er stolte over at være på Kolding Kommunes driftsbudget fra 2021.

 

Fremtiden

Ovenstående resultater danner basen for det fremtidige Blue Bridge. Med øvelokale, spillested og festival, har vi mulighed for at lave masser af musikalske aktiviteter året rundt. Ideerne er mange og initiativet er stort, og vi er spændte på den fortsatte udvikling af Blue Bridge og musiklivet på Stenderuphalvøen.
Vi vil i de kommende år sætte fokus på:

  • Fortsat fornyelser af Blue Bridge Øvelokalet.
  • Flere musikalske arrangementer for børn og unge.
  • Musikalsk talentudvikling.
  • Flere koncerter på Blue Bridge Scenen.
  • Udvikling af Blue Bridge Musikfestivalen, både i forhold til musikprogrammet og festivalpladsen.

Blue Bridge sponsorer 2024
For at kunne lave så fed en festival og så mange musikaktiviteter på Stenderuphalvøen, er vi afhængige af støtte fra vores fantastiske sponsorer og samarbejdspartnere.
TUSIND TAK!